Emoce

Svět vnímám jako sérii snímků. Fotografie v člověku probouzejí nostalgické vzpomínky. Připomínají nám zážitky, osoby, prostředí a vše, co v životě lidském bylo důležité, zajímavé a povětšinou hezké. Jak vidím okolí, objekty i svět, je podtrženo citem i důrazem na přirozenost. Dobrá fotka potěší oko, duši i další zákoutí lidské existence. Důležitý je výsledek, kreativita, organizace, úprava fotografií, ale i zachycení emocí, okamžiku, nálad a především přirozené krásy objektu. Jde o nádhernou práci se světlem, stíny a barvami, hry s technikou a nakonec i kouzla se zachycenou scénou. Fotograf na počátku i konci je tvůrcem okamžiku.

Těším se na spolupráci.
Radovan Bazger

Za sdílení stránky děkuji ...